Zdravotnícka dokumentace

Žádost o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace

Pořizování kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace je upraveno v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

 Žádost musí být provedena vždy písemnou formou na formuláři Žádost o pořízení kopie nebo výpisu ze zdravotnické dokumentace viz. níže soubor ke stažení.

 a) Písemnou žádost můžete zaslat poštou na adresu:

AM Dent Praha, s.r.o.,

zubní centrum

Uzbecká 1412/12

101 00 Praha 10 - Vršovice

b) Písemnou žádost můžete také doručit osobně během provozní doby (Po-Pá 07–14 hodin), ideálne po telefonické domluvě. V tomto případě budete vyzván k předložení dokladu totožnosti.

Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom měli za prokázané, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná. Účelem tohoto opatření není klást překážky pro výkon Vašeho práva, ale zabránit možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě. Při osobním doručení je možné žádost podepsat před vedoucím lékařem, který ověříí Vaší totožnost.

Bude-li Vaše žádost vyplněna neúplně, nečitelně nebo nesrozumitelně, budete vyzván do 15 dnů ode dne doručení k doplnění žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě k doplnění do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost zamítnuta.

Vaši žádost vyřídíme v zákonné lhůtě 30 dní od přijetí žádosti nebo od doplnění.

Za vyřízení Vaší žádosti po Vás budeme požadovat náhradu nákladů s tím spojených, viz platný ceník administrativních služeb.

Ceník administrativních služeb

Typ úkomu

suma

Vypsání pojistné události

465,-

Výpis ze zdravotnické dokumentace

465,-

Vyhledání a nahlížení do dokumentace - prvních 15 minut

160,-

Nahlížení dalších 15 minut

93,-

Vyhledání dokumentace - váže se s položkou pořízení kopie

52,-

Vyhledání a sdělení údajů ze zdravotnické dokumentace

67,-

Pořízení kopie A4 jednostranně

8,-

Pořízení kopie na datové médium (CD, DVD)

87,-

Zaslání údajů či kopie zdravotnické dokumentace do 50 g

70,-

Zaslání údajů či kopie zdravotnické dokumentace do 100 g

   80,-

Zaslání údajů či kopie zdravotnické dokumentace do 150 g

90,-

Vyřízení storna - regulační poplatky

30,-


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

.

.

--- horní informační panel ---

AM Dent Praha, s.r.o., Uzbecká 1412/2, 101 00 Praha 10

+420 284 684 802

+420 732 119 870

info@amdent.cz

--- horní panel ordinační doba ---

  Ordinační hodiny

Ordinační hodiny
Stomatologie
Po -Pá
7:00 - 14:00
 
 
 
Dentální        hygiena
 St  8:30 - 15:00
 8:30 - 15:00
   

Jak se k nám dostat

Kontaktní údaje

AM Dent Praha, s.r.o.

MUDr. Miroslava Andrašovičová

odborný zubní lékař stomatochirurg

Uzbecká 1412/2

101 00 Praha 10

T +420 284 684 802

M +420 732 119 870

    (NEPOSÍLEJTE SMS)

E info@amdent.cz

Kontaktujte nás

Jméno
Email
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a patnáct